Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47466
Title: Phân tích năng lực kinh doanh thương mại của đơn vị sản xuất – kinh doanh nông phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Authors: Phạm, Minh Đạt
Nguyễn, Văn Tường
Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Năng lực kinh doanh
Đơn vị sản xuất kinh doanh
Kinh doanh nông phẩm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 132 .- Tr.02-13
Abstract: Nghiên cứu năng lực kinh doanh thương mại của đơn vị sản xuất kinh doanh nông phẩm là một điều quan trọng để có thể đề ra những chính sách trợ giúp tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển trong tương lai. Trong nội dung bài báo này, tác giả thiết lập mô hình nghiên cứu, đánh giá năng lực cạnh tranh của các cơ sở kinh doanh nông phẩm trên địa bàn tỉnh Điên Biên. Thông qua đó, với những dữ liệu thu thập được từ điều tra xã hội học, tác giả tiến hành phân tích kiểm định để có thể khẳng định mô hình nghiên cứu trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47466
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.