Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47466
Nhan đề: Phân tích năng lực kinh doanh thương mại của đơn vị sản xuất – kinh doanh nông phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tác giả: Phạm, Minh Đạt
Nguyễn, Văn Tường
Nguyễn, Minh Tuấn
Từ khoá: Năng lực kinh doanh
Đơn vị sản xuất kinh doanh
Kinh doanh nông phẩm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 132 .- Tr.02-13
Tóm tắt: Nghiên cứu năng lực kinh doanh thương mại của đơn vị sản xuất kinh doanh nông phẩm là một điều quan trọng để có thể đề ra những chính sách trợ giúp tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển trong tương lai. Trong nội dung bài báo này, tác giả thiết lập mô hình nghiên cứu, đánh giá năng lực cạnh tranh của các cơ sở kinh doanh nông phẩm trên địa bàn tỉnh Điên Biên. Thông qua đó, với những dữ liệu thu thập được từ điều tra xã hội học, tác giả tiến hành phân tích kiểm định để có thể khẳng định mô hình nghiên cứu trong thực tiễn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47466
ISSN: 1859-3666
Bộ sưu tập: Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.