Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47467
Nhan đề: Thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Việt
Nguyễn, Thị Mỹ Nguyệt
Lê, Trâm Anh
Từ khoá: Đầu tư nước ngoài
Khu vực đầu tư nước ngoài
Thu hút và sử dụng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 132 .- Tr.14-23
Tóm tắt: Bài báo sử dụng số liệu thống kê để phân tích đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1998 - 2017 cả về những thành công và hạn chế, tồn tại và đề xuất quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng ĐTNN trong giai đoạn tới đây.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47467
ISSN: 1859-3666
Bộ sưu tập: Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.