Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47490
Nhan đề: Cộng tác kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Cấp ủy
Quảng Bình
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.36-38
Tóm tắt: Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47490
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.