Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47491
Title: Đảng bộ quân đội tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy
Authors: Trọng thành
Keywords: Đảng bộ
Quân đội
Kiểm tra
Giám sát
Ủy viên
Người đứng đầu
Cấp ủy
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.39-41,48
Abstract: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo “của Đảng, Nhà nước, cùng với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, Đảng bộ Quân đội đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47491
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.