Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47508
Title: Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra của Đảng
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Quy chế
Phối hợp
Công tác
Kiểm tra
Đảng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.45-48
Abstract: Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47508
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.