Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47517
Title: Chủ nhiệm UBKT bản lĩnh, giản dị
Authors: Văn Sông
Keywords: Chủ nhiệm
UBKT
Bản lĩnh
Giản dị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.61-62
Abstract: Tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 1983, đồng chí Phan Văn Đăng, người con của xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, được tuyển dụng vào làm cán bộ Huyện đoàn, huyện Hàm Thuận Bắc. Năm sau anh được tín nhiệm bầu vào ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội của Huyện đoàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47517
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
821.05 kBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.