Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47521
Title: Chuyện đất đai Thành phố Phan Thiết sai phạm thì đã rõ, khắc phục vẫn khó khăn!
Authors: Phan, Tấn Tu
Keywords: Đất đai
Thành phố Phan Thiết
Sai phạm
Khắc phục
Khó khăn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.63-65,72
Abstract: Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố (TP) Phan Thiết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, tình hình kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân thành phố Phan Thiết có nhiều khởi sắc; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả tích cực, đã nổi lên một số vấn đề về quản lý, sử dụng đất đai, nhất là tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng (KHSD) đất, phân lô bán nền, hình thành khu dân cư tự phát, tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất trái phép..., tạo dư luận không tốt về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng các cấp, về hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47521
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.