Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47522
Title: Không ai bằng tôi!
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Không ai bằng tôi
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.66-68
Abstract: Đúng như lời người ấy nói, sau này, khi đỡ có chức quyền, Háo trù dập người duy nhất không bỏ phiếu cho Háo hôm đó là Khởi. Lợi cũng bằng những thủ đoạn đê hèn khác. Rồi khi chạy đua vào chức trưởng phòng, chức Phó Cục trưởng sau này, hắn đều lập lại những thủ đoạn tương tự lần trước, đương nhiên có “chỉnh lý và bổ sung” thêm!. Đúng là về thủ đoạn thì không ai bằng hắn!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47522
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.