Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47540
Nhan đề: Ảnh hưởng bất lợi của thuốc chống nấm với thai
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Thai
Bất lợi
Ảnh hưởng
Thuốc chống nấm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 631 .- Tr.05
Tóm tắt: Thuốc chống nấm đa phần dùng bôi lên da nhưng cũng có loại phải uống mới có hiệu quả. Đa số chúng có ảnh hưởng không có lợi cho thai. Bài viết giới thiệu một số thuốc và cách dùng cụ thể nhằm tránh các tác hại đó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47540
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
218 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.