Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47556
Title: Mấy chú ý khi dùng thuốc dự phòng huyết khối
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Thuốc
Huyết khối
Dự phòng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 618 .- Tr.08-09
Abstract: Hiện có nhiều người dược kê đơn dùng thuốc dự phòng huyết khối ngoại trú, người bệnh cần biết một số điểm khi dùng thuốc này để đảm bảo hiệu quả và an toàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47556
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.