Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47556
Nhan đề: Mấy chú ý khi dùng thuốc dự phòng huyết khối
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Thuốc
Huyết khối
Dự phòng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 618 .- Tr.08-09
Tóm tắt: Hiện có nhiều người dược kê đơn dùng thuốc dự phòng huyết khối ngoại trú, người bệnh cần biết một số điểm khi dùng thuốc này để đảm bảo hiệu quả và an toàn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47556
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.