Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4755
Nhan đề: Ransomware ngày càng đáng sợ
Tác giả: Phan, Châu
Từ khoá: Ransomware
Mã độc tống tiền
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 307 .- Tr.52-55
Tóm tắt: Các tác giả ransomware liên tục cải tiến lây nhiễm ngày càng tinh vi, cực khó phát hiện và giải mã.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4755
ISSN: 1859-1817
Bộ sưu tập: Thế giới vi tính

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.89 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.