Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47562
Nhan đề: Hội nhập kinh tế Quốc tế từ CPTPP đến RCEP: Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam
Tác giả: Trần, Tuấn Anh
Từ khoá: Kinh tế Việt Nam
Hội nhập quốc tế
Hiệp định thương mại
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 04 .- Tr.12-15
Tóm tắt: Từ khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việc mở cửa nền kinh tế đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy (tăng trưởng kinh tế, góp phần không nhỏ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng năm của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế ở mức rất cao với 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết; nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực từ năm 2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) thực thi từ ngày 01/8/2020 và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã chính thức được ký kết vào ngày 15/11/2020. Việc chủ động tham gia và đàm phán các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới, đã có tác động, ý nghĩa rất lớn, giúp Việt Nam thực hiện thành công chiến lược thị trường, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47562
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.