Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47563
Title: Củ dòm
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Củ dòm
Củ gà ấp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 618 .- Tr.11
Abstract: Bài viết giới thiệu những đặc điểm, thành phần hóa học, nơi phân bố và công dụng của củ dòm. Cây củ dòm là một nguồn gen quý, cần bảo tồn, đã được ghi trong sách đỏ Việt Nam năm 2007.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47563
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
691.31 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.