Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47568
Title: Phân tích hoạt động marketing tại khách sạn Tây Đô
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Trương, Thành Nghiệp
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động marketing tại khách sạn Tây Đô năm 2017 – 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động marketing.
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47568
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.