Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47577
Title: Nghiên cứu ý định hành vi du lịch có trách nhiệm với môi trường của sinh viên tại các điểm du lịch sinh thái
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Phan, Thị Yến Linh
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ý định hành vi du lịch có trách nhiệm với môi trường của sinh viên và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi du lịch có trách nhiệm với môi trường của sinh viên tại các điểm du lịch sinh thái.
Description: 85 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47577
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.