Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47581
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông
Authors: Lê, Bình Minh
Võ, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông trong sáu năm gần nhất từ năm 2014 đến 2019. Đề ra biện pháp khắc phục khó khăn, định hướng kế hoạch kinh doanh trong kỳ tới, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phát triển tiềm năng của công ty.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47581
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.