Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47595
Title: Giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng tại công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Cần Thơ
Authors: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Thị Ánh Nhiên
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của CTCP Viễn thông FPT Chi nhánh Cần Thơ. Đồng thời, phân tích quy trình bán hàng tại công ty để tìm nhận ra những ưu điểm và khuyết điểm của quy trình này từ đó đề ra các giải pháp giúp hoàn thiện quy trình bán hàng tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Cần Thơ
Description: 93 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47595
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.