Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47598
Title: Kỹ năng thuyết trình – một trong những yếu tố quyết định hiệu quả công tác của cán bộ công đoàn
Authors: Vũ, Thị Giang
Nguyễn, Thị Minh Thúy
Keywords: Kỹ năng
Thuyết trình
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng cán bộ công đoàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 12 .- Tr.40-43,62
Abstract: Nhiệm vụ của cán bộ công đoàn trước hết là người liên hệ chặt chẽ với đoàn viên người lao động tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động; báo cáo phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp Công đoàn, giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động; đồng thời là người cán bộ biết cách tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức Công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động. Trong hoạt công đoàn, muốn thực hiện được nhiệm trên, ngoài kiến thức, kinh nghiệm, cán bộ công đoàn cần trang bị các kỹ năng mềm, trong đó có kỹ năng thuyết trình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47598
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
293.91 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.