Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47612
Title: Có nên điều trị thoái hóa khớp nói chung & khớp gối nói riêng hay không?
Authors: Tăng, Hà Nam Anh
Keywords: Điều trị
Khớp gối
Thoái hóa khớp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 618 .- Tr.20-21
Abstract: Khi xã hội phát triển, cuộc sống tốt hơn nên con người sẽ sống thọ hơn. Lúc đó các vấn đề cơ xương khớp trở thành vấn đề lớn không chỉ của riêng ngành y tế mà còn là của cả xã hội. Thoái hóa khớp thông thường là hậu quả của quá trình lão hóa. Khi chúng tôi giải thích như vậy cho bệnh nhân có một số bệnh nhân hỏi lại cho chúng tôi “Nếu vậy thì ai cũng bị thoái hóa khớp và nếu vậy thì có cần điều trị thoái hóa khớp hay không vì chúng ta không thể ngăn cản tuổi già đến”. Vậy thì có cần điều trị thoái hóa khớp hay không?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47612
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.