Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47625
Title: Hoa gạo đáy hồ, huyền thoại về một vùng đất thiêng
Authors: Đặng, Văn Sinh
Keywords: Hoa gạo đáy hồ
Một vùng đất thiêng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm;Số 45 .- Tr.177-181
Abstract: Thật ra, “Hoa gạo đáy hồ” {Truyện ngắn của Nguyễn Hải Yến, tạp chí Nhà văn và Tác phẩm số 36 (tháng 7-8/2019), tr. 92} còn hơn cả một huyền thoại, cho dù đó là một truyện ngắn viết về thân phận con người nếu hiểu theo nghĩa thông thường mà số đông bạn đọc mặc nhiên thừa nhận. Xét về góc độ huyền thoại, văn bản truyện được xác lập từ nhiều yếu tố, trong đó, bao hàm cả yếu tố siêu nhiên như một sản phẩm của quá trình hư cấu, tưởng tượng. Ở đó, mỗi phân đoạn đều được tác giả cài cắm những tín hiệu ngôn ngữ trong chuỗi liên kết các sự kiện, để cuối cùng, tạo thành một chỉnh thể thông qua sự cảm nhận bằng trực giác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47625
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.