Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47633
Title: Kèo nèo cũng là cây thuốc
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Cây thuốc
Kèo nèo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 619 .- Tr.13
Abstract: Kèo nèo là cây dại mọc ở ven sông hay bờ ruộng, hoặc được trồng trong vườn để làm rau ăn. Bài viết mô tả đặc điểm, phân bố, thành phần hóa học, công dụng cũng như một số bài thuốc từ cây Kèo nèo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47633
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
779.19 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.