Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47638
Title: Tiếp cận chẩn đoán & điều trị bệnh HIV/AIDS
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Tiếp cận
Chẩn đoán
Điều trị
HIV/AIDS
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 619 .- Tr.20-21
Abstract: Virus HIV (gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, là tình trạng hệ miễn dịch của con người bị suy giảm và người bệnh sẽ chết vì những bệnh nhiễm trùng cơ hội, ung thư). HIV là một retrovirus mà sự nhân đôi của nó diễn ra trong lòng những tế bào mang trên bề mặt một phân tử CD4 (tế bào lymphô, đại thực bào,…). Bài viết đề cập những nguyên nhân, chẩn đoán cũng như phương pháp điều trị bệnh HIV/AIDS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47638
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.