Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47649
Title: Dư âm nghề Kế toán 2020
Keywords: Dư âm
Kế toán
2020
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.5-6
Abstract: Năm 2020, năm thứ hai của nhiệm kỳ VII đã qua đi trong vô vàn khó khăn và thách thức, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) vẫn đảm bảo hoạt động bình thường và đạt được những thành tựu đáng kể. Ngay từ đầu năm, Hội đã chủ động triển khai các hoạt động theo kế hoạch và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII. Nhưng rồi đại dịch Covid-19 ập đến, mọi hoạt động tưởng chừng phải dừng lại. Ngay từ tháng 3/2020, Hội đã kịp thời có chỉ thị cho các Hội thành viên, hội viên duy trì hoạt động và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo cung cấp dịch vụ đầy đủ, an toàn và có chất lượng cho các doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47649
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
987.14 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.