Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47654
Title: Ảnh hưởng của đột biến gen NUDT15 và TMPT đến điều trị Mercaptopurine ở trẻ bạch cầu cấp dòng lympho tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Authors: Đào, Thị Tú Anh
Juh, Allen Yeoh Eng
Zhiwei, Chen
Trần, Thị Liên Nhi
Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Ngọc Khôi
Bùi, Ngọc Lan
Keywords: NUDT15
TPMT
Bạch cầu cấp dòng lymp
Độc tính
Mercaptopurine
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 135, Số 11 .- Tr.23-30
Abstract: 2 emzyme Nudix hydrolase 15 (NUDT15) và Thiopurine methyl transferase (TPMT) liên quan đến chuyển hóa thuốc mercaptopurine (MP) dùng trong điều trị bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em giai đoạn duy trì. Bệnh nhân có đột biến gen mã hóa 2 emzyme này dẫn đến tăng độc tính của MP khi dùng liều thông thường. Nghiên cứu trên 80 bệnh nhân BCC được xác định đột biến 2 gen NUDT15 và TPMT bằng kỹ thuật RT-PCR và được chia làm 3 nhóm, nhóm 1 không có đột biến dùng liều MP thông thường. Nhóm 2 có đột biến nhưng vẫn dùng liều khởi đầu thông thường. Nhóm 3 có đột biến và được giảm liều khởi đầu MP theo hướng dẫn điều trị của hiệp hội ứng dụng gen và dược học di truyền CPIC 2018. Theo dõi độc tính/biến chứng của MP trên bệnh nhân như giảm bạch cầu hạt, tăng men gan. Kết quả cho thấy, nhóm có đột biến và giảm liều MP chủ yếu giảm bạch cầu hạt độ III (92,3%), đa số không có tăng men gan (60%) và không bị dùng thuốc do giảm bạch cầu hạt nặng. Trong khi nhóm không có đột biến và có đột biến với liều MP thông thường hầu hết giảm bạch cầu hạt độ IV (75,8% và 92,3%) và phải ngừng thuốc do giảm bạch cầu hạt nặng (1 và 2 đợt), tỷ lệ tăng men gan độ III là 62,9% và 69,2%. Đột biến gen NUDT15 và TPMT làm tăng mức độ nặng, tần suất số đợt dừng thuốc do giảm bạch cầu hạt nặng; và mức độ nặng do tăng men gan GOT và/hoặc GPT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47654
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.