Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47681
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ống hút thân thiện với môi trường của sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Nguyễn, Minh Tiến
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ống hút thân thiện với môi trường của sinh viên trường Đại học Cần Thơ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của sản phẩm đến với sinh viên và thay thế cho ống hút nhựa truyền thống
Description: 83 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47681
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.