Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47688
Nhan đề: Dây Cát sâm
Tác giả: Trần, Công Khánh
Từ khoá: Dây Cát sâm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 620 .- Tr.11
Tóm tắt: Bài viết mô tả đặc điểm, phân bố, thành phần hóa học và hiện trạng của Dây Cát sâm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47688
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
732.28 kBAdobe PDF
Your IP: 3.233.217.106


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.