Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47700
Title: Cùi nhãn thức ăn, vị thuốc
Authors: Phó, Thuần Hương
Keywords: Cùi nhãn
Thức ăn
Vị thuốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 620 .- Tr.15
Abstract: Cùi nhãn không chỉ dùng làm thức ăn mà còn là vị thuốc dùng tốt cho người có tuổi bị tỳ hư, huyết hư, mất ngủ hay quên, hay chóng mặt, hoa mắt, kém tai, ù tai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47700
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
738.08 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.