Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47701
Nhan đề: Sự phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Kim Thanh
Từ khoá: Thương mại
Thương mại điện tử
Hội nhập
Cách mạng công nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 14 .- Tr.39-44
Tóm tắt: Trước đây, để thực hiện hoạt động trao đổi mua bán, các chủ thể kinh tế thực hiện hoạt động thương mại truyền thống, tức là phải có sự giao dịch trực tiếp trên thị trường. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin và đặc biệt là internet, doanh nghiệp và người tiêu dùng đã bứt phá khỏi giới hạn về phạm vi địa lý, giao dịch bằng phương thức thương mại điện tử. Hiện nay, dưới sự tác động của Hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến và có xu hướng phát triển mạnh mẽ, trở thành phương thức quan trọng trong giao dịch của nền kinh tế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47701
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.