Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47733
Title: Dùng thuốc khi trẻ sốt
Authors: Lê, Quốc Thịnh
Keywords: Thuốc
Sốt
Trẻ em
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 621 .- Tr.05-06
Abstract: Các gia đình có trẻ nhỏ rất lo lắng khi trẻ bị sốt cao, quấy khóc và bỏ ăn. Trong từng trường hợp cụ thể, cần xem xét kỹ để tìm ra nguyên nhân trẻ bị sốt. Việc dùng quá nhiều loại thuốc hạ sốt có thể gây ra những tác dụng có hại đến sức khỏe của trẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47733
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.