Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47735
Title: Nghiên cứu sử dụng các liều phenylephrin truyền tĩnh mạch liên tục dự phòng tụt huyết áp ở bệnh nhân gây tê tuỷ sống để mổ lấy thai
Authors: Đỗ, Văn Lâm
Trần, Văn Cường
Nguyễn, Đức Lam
Keywords: Phenylephrine
Gây tê tủy sống
Mổ lấy thai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 135, Số 11 .- Tr.98-104
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên 120 sản phụ chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm: Nhóm I truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,25μg/kg/ph, nhóm II truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,5μg/kg/ph và nhóm III truyền tĩnh mạch phenylephrine 0,75 μg/kg/ph trong 10 phút đầu sau gây tê tủy sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm I có hiệu quả dự trì huyết áp tâm thu ổn định hơn. Trong 5 phút đầu sau gây tê tủy sống, tỷ lệ hạ huyết áp nhóm I là 7,5%, nhóm II là 5% và nhóm III là 2,5%, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê p > 0,05. Trong 15 phút tiếp theo, nhóm I không có trường hợp nào bị hạ huyết áp, nhóm II có tỷ lệ hạ huyết áp là 10% và nhóm III là 15% (p < 0,05). Lượng phenylephrine sử dụng ở nhóm I là 174,95 ± 54,23μg, ít hơn đáng kể so với nhóm II và nhóm III là 294,75 ± 60,34 μg và 412,69 ± 157,95 μg.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47735
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.