Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47737
Nhan đề: Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với đặc sản ẩm thực tỉnh An Giang
Tác giả: Phan, Tùng Lâm
Lê, Nguyễn Tố Quyên
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa về đặc sản ẩm thực tỉnh An Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và khai thác tiềm năng ẩm thực du lịch tỉnh An Giang.
Mô tả: 75 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47737
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.