Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47737
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với đặc sản ẩm thực tỉnh An Giang
Authors: Phan, Tùng Lâm
Lê, Nguyễn Tố Quyên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa về đặc sản ẩm thực tỉnh An Giang. Từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và khai thác tiềm năng ẩm thực du lịch tỉnh An Giang.
Description: 75 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47737
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.