Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47742
Title: Phân tích tác động của hoạt động đổi mới đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Cần Thơ
Authors: Trần, Thị Bạch Yến
Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của hoạt động đổi mới đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Cần Thơ, từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp có quyết định đúng đắn hơn trong việc quản trị tác động của hoạt động đổi mới đối với việc cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Description: 100 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47742
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.