Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47749
Title: Hợp tác dùng thuốc cho trẻ chyện không nhỏ
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Thuốc
Trẻ
Hợp tác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 621 .- Tr.08-09
Abstract: Khi bị bệnh, tốt nhất người ta đi khám bệnh để được bác sĩ khám, chẩn đoán xác định bệnh, ghi đơn thuốc và sau đó người bệnh sẽ dùng đúng các loại thuốc đã được chỉ định trong đơn hầu được chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, những điều vừa nêu thường không xảy ra trọn vẹn, đặc biệt ở giai đoạn bệnh đã giảm hoặc ổn định, người bệnh vì nhiều lý do bỏ ngang việc dùng thuốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47749
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.