Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47755
Title: Dướng cũng là cây thuốc
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Dướng
Cây thuốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 621 .- Tr.12-13
Abstract: Bài viết mô tả hình dáng, đặc điểm, nguồn gốc, thành phần hóa học, tính vị và tác dụng của cây Dướng. Một số bài thuốc thường dùng trong dân gian từ cây Dướng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47755
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.