Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47765
Title: Cây Đào tiên
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây Đào tiên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 621 .- Tr.16-17
Abstract: Bài viết mô tả nguồn gốc, hình thái của cây Đào tiên. Ngoài công dụng được xem như cây cảnh thì các bộ phận trong cây Đào tiên sử dụng được trong y học cổ truyền và y học hiện đại là quả, vỏ lá. Ngoài ra, trên thế giới nhiều nước như Thái Lan, các nước Trung Mỹ, Guatemala Mexicô cũng dùng cây Đào tiên làm thuốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47765
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.