Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47796
Nhan đề: Hít khí cười rước hại vào thân
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đức
Từ khoá: Khí cười
Tác hại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 622 .- Tr.06-07
Tóm tắt: Hai tác dụng kích thích tăng động và gây ảo giác của khí cười và rồi dùng đến ma túy đá làm cho người sử dụng nó mất hết lý trí, có thể gây tội ác nghiêm trọng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47796
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.