Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47829
Title: Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả hoạt đọng của hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trong chuỗi liên kết nông sản tại tỉnh Hậu Giang
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Nguyễn, Thị Kiều Vân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực trạng, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTXNN kiểu mới từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả hoạt động của HTXNN kiểu mới trong chuỗi liên kết tại tỉnh Hậu Giang.
Description: 101 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47829
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.238.28


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.