Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47877
Title: Phát triển du lịch cụm An Giang – Kiên Giang – Cần Thơ theo hướng liên kết mạng lưới các điểm du lịch
Authors: Phạm, Lê Hồng Nhung
Huỳnh, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích mạng lưới các điểm du lịch trong cụm du lịch An Giang – Kiên Giang – Cần Thơ thông qua chương trình du lịch của các công ty lữ hành. Từ đó đề ra những định hướng phát triển du lịch trong cụm du lịch An Giang – Kiên Giang – Cần Thơ theo hướng liên kết một cách hiệu quả.
Description: 79 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47877
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.