Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47898
Title: Giải pháp nâng cao hoạt động marketing tại khách sạn Sol by Melia Phú Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Lê, Thị Giang
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu phân tích hoạt động marketing của khách sạn Sol by Melia Phú Quốc trong giai đoạn 2017 đến tháng 6 đầu năm 2020. Từ đó đề xuất một số giải pháp về Marketing hợp lý giúp khách sạn phát triển.
Description: 69 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47898
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.