Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/479
Title: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và vấn đề bảo tồn chống nguy cơ xâm hại của tự nhiên
Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào
Keywords: Khu di tích
Bảo tồn
Di sản văn hóa thế giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 2 .- Tr.24-26
Abstract: Mặc dù đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nhưng khu di tích Hoàng thành Thăng Long đang đứng trước nhiều vấn đề bảo tồn chống nguy cơ xâm hại của thiên nhiên. Kết quả quan trắc cho thấy, phương thức bảo tồn hiện tại chỉ mang tính chất tạm thời, không mang lại hiệu quả rõ rệt cho việc duy trì tồn tại lâu dài của di tích. Trước mắt, cần nghiên cứu một phương pháp tạm thời tối ưu nhất để gìn giữ di tích, hạn chế tối đa các tác động xấu từ tự nhiên. Về lâu dài, khu di tích cần được bảo tồn trong môi trường kín, ổn định, có đủ điều kiện để duy trì nhiệt độ và độ ẩm phù hợp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/479
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.