Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47928
Title: Cây Sầu đâu rừng
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Cây Sầu đâu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 623 .- Tr.12-13
Abstract: Bài viết mô tả đặc điểm, phân bố, nguồn gốc, thành phần hóa học, công dụng và một số bài thuốc từ Cây Sầu đâu rừng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47928
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.48.165


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.