Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47930
Title: Cây Thường xuân
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây Thường xuân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 623 .- Tr.14
Abstract: Bài viết mô tả đặc điểm, phân bố, nguồn gốc, thành phần hóa học, công dụng và một số bài thuốc từ Cây Thường xuân. Hiện nay đã có chế phẩm từ cây Thường xuân bán ngoài thị trường. Dạng dùng để chữa bệnh của Thường xuân dưới dạng giọt, sirô thuốc, viên nén, cao dùng điều trị ho, viêm phế quản cấp và mạn tính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47930
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.172.135.8


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.