Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47943
Title: Phòng đuối nước mùa Hè
Authors: Bùi, Khắc Hậu
Keywords: Mùa Hè
Đuối nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 623 .- Tr.22-23
Abstract: Mùa Hè ở nước ta năm nào cũng xảy ra các vụ đuối nước. Cần có những biện pháp phân tích cực phổ biến đến tận các địa phương, nhất là các bậc phụ huynh trong dịp nghỉ hè của con, em mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47943
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.