Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47957
Nhan đề: Một số các loại thuốc có thể gây độc cho gan
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Thuốc
Gan
Gây độc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 625 .- Tr.06-07
Tóm tắt: Một trong những chức năng của gan là giải độc (bằng cách chuyển hóa thuốc thành chất trung gian không độc). Nhưng cũng có một số loại thuốc hoặc chất chuyển hóa của chúng lại gây tổn thương gan gọi chung là viêm gan do thuốc. Viêm gan do thuốc khác với trường hợp gan có sẵn bệnh từ trước (do nhiễm virus, nhiễm độc), trong trường hợp này chức năng gan đã bị suy giảm làm cho thuốc chuyển hóa chậm dẫn đến việc nồng độ thuốc trong máu, trong tổ chức cao, gây độc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47957
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.