Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47965
Title: Các thuốc kháng thụ thể histamin H2
Authors: Lê, Quốc Thịnh
Keywords: Thuốc
Histamin H2
Kháng thụ thể
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 625 .- Tr.10-11
Abstract: Các thuốc kháng thụ thể histamin H2 bao gồm cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. Trên thị trường thuốc, các hoạt chất kể trên có khá nhiều dạng bào chế với nhiều hàm lượng khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47965
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.