Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47993
Title: Chứng mù màu
Authors: Duy Trung
Keywords: Chứng mù màu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 625 .- Tr.26-27
Abstract: Những nội dung chính được đề cập trong bài viết: (1) Chứng mù màu là gì? (2) Các loại mù màu. (3) Bạn nhìn thấy màu sắc như thế nào? (4) Hiện tượng mù màu xảy ra như thế nào? (5) Nguyên nhân chủ yếu của chứng mù màu: do gen, do bệnh, do thuốc hay hóa chất. (6) Nó được chẩn đoán như thế nào? (7) Chứng mù màu có thể cải thiện được?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47993
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.