Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/480
Title: Chào mừng Mùa Xuân khởi nghiệp và đổi mới
Authors: Vũ, Cao Đàm
Keywords: Mùa Xuân
Khởi nghiệp
Đổi mới
Chính sách phát triển thị trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.2-3
Abstract: Trong không khí Mùa Xuân của Khởi nghiệp và đổi mới, tác giả điểm lại ba gương mặt khởi nghiệp thành công đại diện cho ba miền đất nước. Tuy các diễn tiến khởi nghiệp rất khác nhau, nhưng đều có điểm chung là sự gian nan trong quá trình triển khai từ một ý tưởng khởi nghiệp đến thực tiễn và thâm nhập thị trường. Từ đó cho thấy rằng, yếu tố đóng vai trò "bà đỡ", góp phần tạo nên sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp chính là các chính sách phát triển thị trường bền vững, cởi mở, tạo điều kiện cho các tư tưởng đổi mới có cơ hội được thực thi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/480
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.200.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.